Contact


PRIVACY

Valthe, 11-06-2018

Bijzonder gewaardeerde klant/ relatie van Dressuurstal Floor Vos,

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze Europese Verordening is ter bescherming van de privacy van elke Europese burger.

Persoonsgegevens: Omdat u klant, bezoeker, lid of een andere relatie bent van Dressuurstal Floor Vos, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens van u.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

  • naam (achternaam + voorletter(s))
  • adres
  • woonplaats
  • telefoonnummer(s)
  • emailadres
  • gegevens van uw dier(en)
  • scores en of overwinningen

Voor klanten/ bedrijven/ leden  met een automatische betalingsregeling bewaren we ook het bankrekeningnummer.

Doel: Dressuurstal Floor Vos verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • u te kunnen bellen of mailen indien noodzakelijk
  • u te informeren over wijzigingen in onze diensten of programma’s
  • om uitslagen, overwinningen ,prestaties enz. te publiceren op onze website en social media

 

Social media: Tijdens door Dressuurstal Floor Vos georganiseerde informatieavonden, bijeenkomsten, activiteiten en uw eigen wedstrijden etc. kunnen foto’s en video’s gemaakt worden met als mogelijk doel deze op onze social mediakanalen (Facebook/ Instagram/ Twitter) te publiceren. Dit kunnen opnamen zijn van de activiteit, (uw) dieren en/ of een sfeerimpressie. Voorafgaand aan deelname kunt u hier als bezoeker/deelnemer protest over indienen. Heeft u dit niet gedaan dan heeft Dressuurstal Floor Vos toestemming de gemaakte foto’s en video’s te publiceren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, de foto(s) zullen daarop vanzelfsprekend worden verwijderd.

Bewaartermijn: Dressuurstal Floor Vos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden: Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om, na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn, te laten verwijderen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, namens Dressuurstal Floor Vos.